Store næringskunder avregnes med fastledd, energiledd og effektledd.

Kunder som har installert effektuttak/overbelastningsvern på mer enn 160 A/230 V eller 100 A /400 V vil bli avregnet som stor næringskunde.

Stor nærings effektledd avregnes med foregående måneds høyeste timemaks.