Repvåg Kraftlag kan i forbindelsen med årsoppgjøret sette av midler til fond for samfunsnyttige formål. Midlene fordeles på fond, en for hver kommune i lagets forsyningsområde. 60 % av midlene fordelen til lag og foreninger, mens resterende 40 % fordeles til nærings- og samfunnsutvikling. Fordelingen gjøres etter antall medlemmer i den aktuelle kommunen.
 
Mål for tildeling av midler er å fremme tiltak i lokalsamfunnet som kommer allmennheten til gode.  Fra og med 2019 har Repvåg Kraftlag SA gått over til to fordelinger fra våre fond. Første fordeling i april og andre fordeling i oktober.
 
Søknader kan sendes hele året via link under. Det er kun søknader som er kommet inn via vår hjemmeside som vil bli behandlet. Alle søkere MÅ være registrert i Brønnsøysundregistrene. Bekreftelse på at din søknad er mottatt vil bli sendt ut når søknaden er registrert hos oss. Alle søkere vil bli tilskrevet om de er tildelt midler eller ikke.

Søknadsfrist for tildeling av midler fra «Fond for samfunnsnyttige formål» og Fond for nærings- og samfunnsutvikling er satt til 5. mars 2021.

Det anbefales å bruke en annen nettleser enn Internett Explorer ved utfylling av skjema, eks. Chrome eller Edge.

For å få behandlet søknaden MÅ alle lag og foreninger dokumentere at de har varslingsplakat for uønsket adferd, at denne er gjort kjent for medlemmene og at laget/foreningen har rutiner for håndtering av varsler.

Søknadsskjema finner du her:
Retningslinjer for tildeling av midler fra RKSAs sitt fond for samfunnsnyttige formål - Næring
Retningslinjer for tildeling av midler fra RKSAs sitt fond for samfunnsnyttige formål - lag og foreninger

Felter merked med * må fylle ut.