Små næringskunder er merverdiavgift pliktige og får dette som påslag på tariffen. Merverdiavgiften er for tiden 25%.

Disse tariff kundene har et maksimalt overbelastningsvern på 160 A/230 V og 100 A/400 V og et maksimalt årsforbruk på 100 000 kWh.       

Utover dette avregnes som stor næringskunde.