• En nettilknytningsavtale inngås skriftlig med anleggets eier evt. nettkunde ved utleie.(Nettleieavtale finner dere under fanen "Nettleie"
  • Den angir hva tilknytningen skal dimensjoneres for; overbelastningsvern og systemspenning.
  • Tilknytningen bekostes i sin helhet av kunden som et anleggsbidrag.
  • Tilknytning av mindre umålte uttak (<0,5 kW) bekostes fullt ut av nettkunde.
    • For eks.: overrett lykter, vegbom, trafikklys, telefon- og parkeringsautomater o.l. faste små forbruk.- Forsterkning og utskifting av enfaset til trefaset stikkledning er kostnadsfritt inntil bunnfradragets grense, overskytende må dekkes av kunden som et anleggsbidrag.
  • Merkostnad ved ønske om endring fra luftledning til kabel beskostes i sin helhet av kunden.