Vi har engasjert Designu i Hammerfest til å designe ny logo og profilering.