Nyhetsarkiv

 • Repvåg Nett AS skifter navn til NettiNord AS

  Av Dan Robin Einvik,
  Kraftmontør i stolpe.

  26. mai 2021 kl 20.30 ble det nye navnet, NettiNord AS vedtatt av generalforsamlingen i Repvåg Nett AS. Repvåg Kraftlag SA sitt nettselskap endrer dermed navn til NettiNord AS. Vi er meget godt fornøyd med navnet, som henger i hop med InfraNord, det sier hva vi driver med og hvor.

 • Statnett søker NVE om å bygge ny 420kV kraftledning fra Skaidi til Lebesby

  Av Dan Robin Einvik,

  Statnett søker NVE om konsesjon for å få bygge og drifte en ny 420kV kraftledning fra Skaidi i Hammerfest kommune til ny transformatorstasjon i Adamsfjorddalen i Lebesby kommune. Den nye kraftledningen vil legge til rette for elektrifisering og fremtidig vekst for næringsliv og befolkning i Finnmark.

 • Repvåg Kraftlag har fordelt fondsmidler for 2018

  Av Eli Nilsen,

  Styret i Repvåg Kraftlag har behandlet innkomne søknader til fond for samfunnsnyttige formål og fond for nærings- og samfunnsutvikling. Kr 733.400,- ble fordelt ut til lag og foreninger, mens kr 557.500,- gikk til nærings- og samfunnsutvikling, totalt kr 1.290.900,-.

Siste 6 måneder