Logg inn på kundeweb

Her kan du logge deg på og se på dine målerdata. Du vil finne avlesningshistorikk og du kan simulere fakturaer m.m. For kundeweb må du registrere egen brukerkonto. Følg instruksjonene og velg "Ny bruker" Du kan være administrator for flere målepunkt uavhengig av kundeforhold. Dette kan være aktuelt for regnskapskotor etc.