Kabelpåvisning er gratis i arbeidstiden, utenom arbeidstid faktureres det for medgått arbeidstid. Andregangs påvisning faktureres. Påvisning skal skje i h.h. til prosedyre for kabelpåvisning. Mottaker skal signere for mottatt påvisning på skjema ved kabelpåvisning som oppbevares av sonekontoret i 10 år.

Luftlinjer
I nærheten av høyspentlinjer må det utvises ekstra forsiktighet. Dersom kran, gravemaskin o.l skal brukes nærmere enn 30 meter, skal vi varsles før arbeidet påbegynnes. Det er ikke tillatt å bruke området under høyspentlinjer som lagerplass. Det bør heller ikke lagres noe under lavspentlinjer, blant annet fordi høyden under ledningene kan bli for lav.

Strømtilførsel
Kontakt oss for å få informasjon om strømtilkobling så tidlig som mulig i byggeprosessen. Vi gir deg opplysninger om bl.a.spenning (230V eller 400V), avklarer fremføring av stikkledning, enten som jordkabel eller luftledning, og viser deg hvor på huset kabelen skal kobles til.