Tariffen har tatt utgangspunkt i kundegruppen Stornæring med effekt over 201 kW og er som følger:

Høyspenttariff
KundegruppeFastledd (kr)Effektledd (kr/kW)Energiledd (øre/kWh)
Høyspent (uttak 22 kV)3580026015

Merverdiavgift (for tiden 25%) kommer i tillegg for næring.
Avgift til Enova SF på 800 kr/år pr målepunkt er inkludert i fastleddet for andre sluttbrukere enn husholdninger.