Før graving starter må du få avklart om det er kabler i bakken. Du kan bli erstatningspliktig hvis du forårsaker skade på anlegg, og retningslinjene ikke er fulgt. Før du skal utføre gravearbeid er det viktig at du innhenter gravemelding fra oss.
Kabelpåvisning er gratis i arbeidstiden, utenom arbeidstid faktureres det for medgått arbeidstid. Andregangs påvisning faktureres. Påvisning skal skje i h.h. til prosedyre for kabelpåvisning.

Gravemeldingsskjema finner du under dokumenter og må sendes til oss på drift@rksa.no.