Bekreftet innsendt gravemelding

Gravemeldingen blir behandlet innen 1- 2 virkedager.