Bakgrunnen for reduksjon i energileddet er midlertidig reduserte sentralnettskostnader i 2022. Statnett har redusert de faste kostnadene til kr 0,- fra og med 1. april og ut året. Du kan lese mer om det her – link til artikkel. Når NettiNord får redusert sine kostnader kommer dette kundene til gode ved redusert tariff. 

Man må likvel regne med at tariffen går opp igjen fra og med 1. januar 2023. 

Nettleietariffer 1 juni