Vedtekene vedtas av årsmøte i Repvåg Kraftlag SA. Siste redigerte vedteker er av 25. november 2015. Klikk her så kan du lese de siste oppdaterte vedtekter.