Repvåg Kraftlag kan i forbindelsen med årsoppgjøret sette av midler til fond for samfunsnyttige formål. Midlene fordeles på fond, en for hver kommune i lagets forsyningsområde. 60 % av midlene fordelen til lag og foreninger, mens resterende 40 % fordeles til nærings- og samfunnsutvikling. Fordelingen gjøres etter antall medlemmer i den aktuelle kommunen.
 
Mål for tildeling av midler er å fremme tiltak i lokalsamfunnet som kommer allmennheten til gode. Fra og med 2016 deles det ut midler kun en gang i året, mot to ganger tidligere. Tildelingen blir foretatt på høsten med tildeling medio oktober. 
 
Søknader kan sendes hele året via link under. Det er kun søknader som er kommet inn via vår hjemmeside som vil bli behandlet. Bekreftelse på at din søknad er mottatt vil bli sendt ut når søknaden er registrert hos oss. Alle søkere vil bli tilskrevet om de er tildelt midler eller ikke.

Søknadsfrist for tildeling av midler fra «Fond for samfunnsnyttige formål» og Fond for nærings- og samfunnsutvikling er foreløpig ikke satt for 2019.

 
Søknadsskjema finner du her:
Retningslinjer for tildeling av midler fra RKSAs sitt fond for samfunnsnyttige formål - Næring
Retningslinjer for tildeling av midler fra RKSAs sitt fond for samfunnsnyttige formål - lag og foreninger