• - En nettilknytningsavtale inngås skriftlig med anleggets eier evt. nettkunde ved utleie.
  •   Den angir hva tilknytningen skal dimensjoneres for; overbelastningsvern og systemspenning.
  • - Tilknytningen utføres kostnadsfritt inntil bunnfradragets grense, overskytende dekkes av kunden som et anleggsbidrag.
  • - Tilknytning av mindre umålte uttak (<0,5 kW) bekostes fullt ut av nettkunde.
  •   For eks.: overrett lykter, vegbom, trafikklys, telefon- og parkeringsautomater o.l. faste små forbruk.
  • - Forsterkning og utskifting av enfaset til trefaset stikkledning er kostnadsfritt inntil bunnfradragets grense, overskytende må dekkes av kunden som et anleggsbidrag.
  • - Merkostnad ved en annen utførelse enn standard nettilknytning bekostes av kunden.
  •   Dette gjelder også ved kundens ønske om kabling av eksisterende stikkledning i luft. 
  • Mer info finner dere her Tilknytning, fra- og tilkobling