1. Fra- og tilkobling av luftledning, to montører og ett frammøte; kr 3 910 inkl. mva

  2. Fra- og tilkobling i kabelskap med en montør og ett frammøte; kr 1 875 inkl. mva

  3. Pkt. 1 og 2 er forutsatt med inntil ½ times ventetid mellom fra- og tilkoblingen.

  4. Etter arbeidstid faktureres medgått arbeidstid/utgifter (2t/50%/100%/133%).

  5. Ved varig opphør av kundeforhold fjernes stikkledning og måler kostnadsfritt.

Mer om priser for tilknytning, fra- tilkobling, byggestrøm og stenging