Organisasjonskart 2016

Repvåg Kraftlag er organisert i fire avdelinger. Disse er nett, drift, merkantil og måler/tilsyn. På topp har vi elverksjef som har vernelederen i sin stab.