Melding til våre nettkunder.

Repvåg Kraftlag er blitt kjent med at Norges Energi forteller våre nettkunder via SMS og telefonsamtaler at de har samarbeidsavtale med oss.

Dette er ikke riktig.

Repvåg Kraftlag er pålagt ved lov å behandle alle kraftleverandører nøytralt og likt.

Vi ønsker å advare deg som kunde mot kraftleverandører som bruker vårt gode navn og rykte til å lure deg til å tro at de har noen særavtale med Repvåg Kraftlag 

Oddbjørn Samuelsen
elverkssjef