Søknad leveres inn via søknadskjema - som du finner her: http://www.rksa.no/sponsing-og-fond/category877.html