Nettkunden hadde i over ett år motsatt seg at den gamle strømmåleren ble byttet ut med en ny AMS-måler. Til slutt så Ymber ingen annen utvei enn å sende brev til nettkunden med varsel om frakobling. Da klaget nettkunden saken inn for Elklagenemnda. Nå har Elklagenemnda enstemmig avvist nettkundens klage og gitt Ymber rett til å stenge strømmen. Elklagenemnda sier at Ymber ved å tilby kunden en AMS-måler uten kommunikasjonsenhet, i realiteten imøtekommer alle klagerens innsigelser knyttet til stråling og personvern. 

Les hele saken her https://www.distriktsenergi.no/artikler/2019/8/21/sa-nei-til-ams-maler-elklagenemnda-sa-ja-til-a-stenge-strommen/