På valgkretsmøte i juni ble det gjort en formell feil som gjør at vi nå avholder et nytt møte slik at alt det formelle blir riktig, sier elverkssjefen.

På valgkretsmøte velges de årsmøtedelegater som skal møte på årsmøte i Repvåg Kraftlag. På dette valgkretsmøte skal to delegater med varamedlemmer velges. Det er kun medlemmer av Repvåg Kraftlag SA som har stemmerett og medlemmer er de som har nettavtale med kraftlaget. Forslaget som ble lagt fram fra valgkomitè i junimøtet gjelder også dette møtet. Innstillingen legges fram på møtet. Vel Møtt!