Repvåg Kraftlag vil heller ikke utfør tilsyn med boliginstallasjoner (Det Lokale Eltilsyn). Alle planlagte tilsyn utsettes til situasjonen er under kontroll.
Vi ber kunder kontakte oss på telefon 78 47 68 00 eller på epost post@rksa.no