Til tross for at Statnett øker sine kostnader til Repvåg Kraftlag er inntektsrammen for 2018 lavere. Styret i Repvåg Kraftlag  har derfor besluttet at nettleien for 2018 er lik nettleien for 2017.