Søknadsfrist for tildeling av midler fra «Fond for samfunnsnyttige formål» første fordeling 2019 er satt til 20. oktober 2019.

Link til søknadsskjema