Repvåg Kraftlag kan i forbindelsen med årsoppgjøret sette av midler til fond for samfunsnyttige formål. Midlene fordeles på fond, en for hver kommune i lagets forsyningsområde. 60 % av midlene fordelen til lag og foreninger, mens resterende 40 % fordeles til nærings- og samfunnsutvikling. Fordelingen gjøres etter antall medlemmer i den aktuelle kommunen. Det er kun søknader som er kommet inn via vår hjemmeside som vil bli behandlet

Les mer om fondet her