Elhub ble satt i drift 18. februar 2019

Elhub er et sentralt IT-system som fra februar 2019 skal effektivisere kraftmarkedet i Norge. Kraftbransjen har over tid blitt mer digital og i den forbindelse besluttet NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) at Statnett skulle utvikle Elhub.

Av Eli Nilsen,

Hva betyr dette for deg som kunde?

Dette betyr at kraftleverandørene vil fra og med 18. februar være de som står for fakturering av både nett og kraft, du vil med andre ord nå få bare en faktura med nett og kraft. For Ishavskraftskunder blir det ingen endring.

Vær likevel klar over følgende ved bytte av kraftleverandør:

På grunn av lanseringen av Elhub vil hele det norske strømmarkedet befinne seg i en såkalt frysperiode fram til slutten av februar. Skal du flytte eller bytte strømleverandør i dette tidsrommet

Du kan fortsatt:

  • Endre din strømavtale
  • Melde opphør/utflytting, men det vil ikke bli behandlet før Elhub er lansert.
  • Melde innflytting/overtagelse, men behandles etter Elhub er lansert

På grunn av frysperioden vil et leverandørbyttet kunne ta lenger tid enn vanlig. En flyttemeldingen vil først bli behandlet etter Elhub er lansert. Så fort Elhub er lansert vil flyttemeldingen din bli behandlet. Oppstart på ny adresse og avslutning på gammel adresse vil da bli registrert fra den datoen du faktisk flyttet.

Du kan lese mer om elhub her

https://elhub.no/om-elhub/hva-og-hvorfor/