Nyhetsarkiv

 • Statnett søker NVE om å bygge ny 420kV kraftledning fra Skaidi til Lebesby

  Av Dan Robin Einvik,

  Statnett søker NVE om konsesjon for å få bygge og drifte en ny 420kV kraftledning fra Skaidi i Hammerfest kommune til ny transformatorstasjon i Adamsfjorddalen i Lebesby kommune. Den nye kraftledningen vil legge til rette for elektrifisering og fremtidig vekst for næringsliv og befolkning i Finnmark.

 • Repvåg Kraftlag har fordelt fondsmidler for 2018

  Av Eli Nilsen,

  Styret i Repvåg Kraftlag har behandlet innkomne søknader til fond for samfunnsnyttige formål og fond for nærings- og samfunnsutvikling. Kr 733.400,- ble fordelt ut til lag og foreninger, mens kr 557.500,- gikk til nærings- og samfunnsutvikling, totalt kr 1.290.900,-.

 • Potensiell brannfare i Flexit baderomsvifter

  Av Ingar Hermansen,
  Flexit

  I noen enkelttilfeller har produktet vært involvert i branntilløp. Det er ikke klarlagt om dette skyldes produkt eller andre omstendigheter. For å være på den sikre siden tilbakekaller Flexit likevel produkter produsert før oktober 2017.

 • Slik påvirker viruset energinæringen

  Av Ingar Hermansen,

  Hva gjør kraftprodusentene og nettselskapene for å sikre trygg strømforsyning når sykehusene og resten av samfunnet trenger det som mest?

Siste 6 måneder

 • november (0)
 • desember (1)
 • januar (0)
 • februar (0)
 • mars (0)
 • april (0)