Nyhetsarkiv

 • Fordeling av fondsmidler

  Av Eli Nilsen,

  Etter planen skulle Repvåg Kraftlag hatt styremøte 23.april der styret skulle behandle fordelingen av fondsmidlene. Dette styremøte er utsatt til 6.mai på grunn av Koronaepidemien. Endel av sakene som skal behandles på dette møtet har fått lengre behandlingstid. Oversikten legges ut så snart fordelingen er gjort.

 • Slik påvirker viruset energinæringen

  Av Ingar Hermansen,

  Hva gjør kraftprodusentene og nettselskapene for å sikre trygg strømforsyning når sykehusene og resten av samfunnet trenger det som mest?

 • Repvåg Kraftlag har fordelt fondsmidler for 2018

  Av Eli Nilsen,

  Styret i Repvåg Kraftlag har behandlet innkomne søknader til fond for samfunnsnyttige formål og fond for nærings- og samfunnsutvikling. Kr 733.400,- ble fordelt ut til lag og foreninger, mens kr 557.500,- gikk til nærings- og samfunnsutvikling, totalt kr 1.290.900,-.

Siste 6 måneder