Nyhetsarkiv

 • Repvåg Kraftlag har fordelt fondsmidler våren 2019

  Av Eli Nilsen,

  Styret i Repvåg Kraftlag har behandlet innkomne søknader til fond for samfunnsnyttige formål og fond for nærings- og samfunnsutvikling. Totalt ble kr 1.043.100,- fordelt.

 • Fordeling av fondsmilder 2019

  Av Eli Nilsen,

  Fra og med 2019 har Repvåg Kraftlag SA gått over til to fordelinger fra våre fond. Første fordeling i april og andre fordeling i oktober.

 • Elhub trer i kraft 18. februar 2019

  Av Eli Nilsen,

  Elhub er et sentralt IT-system som fra februar 2019 skal effektivisere kraftmarkedet i Norge. Kraftbransjen har over tid blitt mer digital og i den forbindelse besluttet NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) at Statnett skulle utvikle Elhub. Dette trer altså i kraft 18. februar 2019.

 • Repvåg Kraftlag har fordelt fondsmidler for 2018

  Av Eli Nilsen,

  Styret i Repvåg Kraftlag har behandlet innkomne søknader til fond for samfunnsnyttige formål og fond for nærings- og samfunnsutvikling. Kr 733.400,- ble fordelt ut til lag og foreninger, mens kr 557.500,- gikk til nærings- og samfunnsutvikling, totalt kr 1.290.900,-.

 • Potensiell brannfare i Flexit baderomsvifter

  Av Ingar Hermansen,
  Flexit

  I noen enkelttilfeller har produktet vært involvert i branntilløp. Det er ikke klarlagt om dette skyldes produkt eller andre omstendigheter. For å være på den sikre siden tilbakekaller Flexit likevel produkter produsert før oktober 2017.

Siste 6 måneder