Prisene er eksklusiv forbruks-, Enova- og merverdiavgift. 

Husholdning og offentlig forvaltning er fritatt forbruks- og merverdiavgift. 

Avgift til Enova er 1 øre/kWh for husholdning og 800 kr/år for næring.

Merverdiavgift er for tiden 25 %.

Stor næring avregnes med foregående måneds maksimal. Snittprisen varierer med effektuttak og brukstid, gjennomsnittlig brukstid har vært ca 3200 timer/år.