Alle meldinger om installasjonsarbeid skal sendes elektronisk. Repvåg Kraftlag aksepterer kun unntaksvis at meldingsskjema benyttes. Har du ikke tilgang til elektronisk melding, ta kontakt med DLE her.

Melding om spenningssetting må inneholde komplett informasjon om nettkunde.