Vår daglige leder har valgt å slutte hos oss og vi søker hans etterfølger.