Alt elektrisk utstyr som omsettes i Norge skal tilfredsstille gjeldende sikkerhetskrav i Forskrift om elektrisk utstyr. Tilsvarende regler gjelder i alle EU- og EØS-land. Her heter det blant annet at alt elektrisk utstyr, med noen få unntak, skal være CE-merket.
Det er ikke tillatt å omsette elektriske produkter som ikke er CE-merket.

N-merket:
Tidligere var vi vant til at alle elektriske produkter skulle kontrolleres og godkjennes hos Nemko før de ble tillatt omsatt på det Norske markedet. Etter at produktet hadde bestått Nemkos tester, fikk produsenten tillatelse til å sette på et Nemko-merke (sirkel med N) som bevis på at det var utført i tråd med relevante krav. Denne ordningen ble opphevet i 1991.

CE-merket:
CE-merket er ikke et godkjenningsmerke slik Nemko-merket er, men kun produsentens orientering om at produktet er utført i henhold til relevante krav.