Elektrisitet er en farlig vare og må håndteres riktig og med forsiktighet. Hobbyelektrikeren er en trussel mot brann- og elsikkerheten i norske boliger. For å komme hobbyelektrikerne bedre til livs, stilles det strenge krav til forbrukerinformasjon ved markedsføring og salg av elektrisk materiell.

I enhver butikk som forhandler elektrisk materiell for bruk i faste elektriske installasjoner skal det gis tydelig informasjon om at materiellet kun kan monteres av registrerte elektroinstallatører. Disse kravene er hjemlet i Forskrift om elektrisk utstyr.

Det er ikke tilstrekkelig å gi informasjonen i etterkant, for eksempel på en salgskvittering eller veiledning som åpnes etter at kjøpet er gjennomført. I salgslokalene skal informasjonen om hvilke begrensinger som gjelder gis på en tydelig og synlig måte på, eller i umiddelbar nærhet av det aktuelle materiellet. Ved annonsering i blader, tidskrifter m.v. skal det tydelig framgå at installering kun må gjøres av godkjent installasjonsvirksomhet. Det er svært begrenset hva en ufaglært har lov til å gjøre med det elektriske anlegget. Grunnen til dette er åpenbar; gjør man noe feil, kan resultatet bli brann eller at noen får strøm.

Dette har du lov å gjøre selv

Det er svært begrenset hva en ufaglært har lov til å gjøre med det elektriske anlegget.
Grunnen til dette er åpenbar; gjør man noe feil, kan resultatet bli brann eller at noen får strøm.

Dette har du lov til å gjøre selv på eget elektrisk anlegg:

Vær oppmerksom på at det er forskjell på å ha lov til å gjøre noe, og reelt å være i stand til å utføre arbeidet på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte.
Før du gjør noe, studer den vedlagte monteringsveiledningen nøye.

1.

Tilkobling/skifting av topolede plugger til og med 25 A, med og uten jording.

2.

Tilkobling/skifting av topolede skjøtekontakter og apparatkontakter til og med 16 A, med og uten jording.

3.

Tilkobling og reparasjon av bordlamper/lampetter og lignende med bevegelige ledninger, herunder også ledningsbrytere.

4.

Tilkobling/skifting av belysningsutstyr opphengt i takkrok eller lignende, og som normalt ikke betraktes som en del av den faste installasjonen, tilkoblet med sukkerbit eller plugg/stikkontakt.

5.

Montering og skifting av varmeovner som leveres med bevegelig ledning og plugg.

6.

Utskifting av dekklokk for brytere, stikkontakter og koblingsbokser.

 

 

Lavvoltsanlegg (under 50 volt) kan utføres/monteres av ikke-faglærte dersom:

1.

effekten ikke overstiger 200 VA (ca. 200W) og

2.

monterings- og bruksanvisning følges nøye og

3.

hele anlegget er lett tilg jengelig for visuell inspeksjon og kontroll og

4.

tilkopling til 230 V-nettet forestås av registrert virksomhet dersom tilkoplingen ikke er forutsatt gjort over transformator med sertifisert plugg/stikkontakt.

For lavvoltanlegg som forlegges i ikke brennbart materiale gjelder ikke begrensningen i pkt. 1 og 3.


Eksempler på koblinger du kan utføre selv finner du her