Bestille nettleie via netteier

Hos Repvåg Kraftlag kan dette gjøres ved å ta direkte kontakt med abonnement, eller ved å bruke vårt web-skjema. Ved overtakelse vil målerstand og dato avtalt mellom den som flytter ut og den som flytter inn være gjeldende.

Netteier har i henhold til Energiloven §3-3 leveringsplikt til forbruker inntil det er inngått en avtale med valgt kraftleverandør. Det betyr at innflytter får levert kraft på netteiers leveringsplikt (ventetariff) inntil innflytter har bestillt kraft fra en kraftleverandør.

Bestille nettleie og kraft via kraftleverandør

En kan også bestille både nettleie og kraft via kraftleverandøren. Kraftleverandør vil da sende netteier en melding som oppretter innflytter som kunde hos netteier.

Oversikt over kraftleverandører og kraftpriser finnes på konkurransetilsynet

Ved bestilling av kraft hos kraftleverandør må målepunktID oppgis. Denne vil bli oppgitt i bekreftelsesbrev fra netteier. Den kan også innhentes ved å kontakte oss på tlf 78 47 68 00, eller sende e-post til post@rksa.no

Opphør av nettleieavtale / strømabonnement

Husk  å melde fra i god tid ved utflytting. Bruk vårt web-skjema ved flytting.

Repvåg Kraftlag sender opphørsmelding og sluttstand videre til kraftleverandør for den som flytter ut. Kraftleverandør vil da avslutte kraftleveransen.

Flytteskjema finner du i menyen til høyre, eller ved å klikke her