Komfyrvakter kan redde liv!

I perioden 1998 til 2007 omkom 51 personer i totalt 1240 registrerte komfyrbranner. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) mener flere av disse kunne vært reddet dersom komfyrvakter hadde vært installert, men advarer samtidig mot å la dette hjelpemiddelet bli en hvilepute, Les mer her

Ny forskrift om elektrisk utstyr trådte i kraft 14. januar 2011. Mer info her

Flyttbare varmeovner

Flyttbare varmeovner er i utgangspunktet beregnet for bruk uten tilsyn, men etter flere rapporter til DSB og oppslag i media om hendelser med slike produkter har DSB valgt å oppfordre til at bruk av slike produkter skjer under tilsyn slik at man kan begrense omfanget av skaden hvis uhellet skulle være ute.

Vaskemaskiner, tørketromler og oppvaskmaskiner

Vaskemaskiner og oppvaskmaskiner er elektriske produkter som ofte står plassert i andre (lukkede)rom enn man normalt oppholder seg. Oppstår det da varmegang eller et branntilløp kan dette utvikle seg over lenger tid uten at man blir oppmerksom på det.

CE merket

Ved kjøp, hvis du er i tvil - be forretningen vise at produktet er produsert og dokumentert etter gjeldende EU-krav, som også gjelder i Norge.

Vaskemaskiner og tørketromler kan være brannkilder. Slå alltid av vaskemaskinen, oppvaskmaskinen og tørketrommelen når du forlater boligen. La heller ikke disse maskinene gå mens du sover. Rengjør lofilteret i tørketrommelen hver gang etter bruk. Tette lofiltre kan gi så høy varmeutvikling at det fører til brann.

Man bør også ha varsling i form av røykvarsler eller lignende i de rommene hvor vaskemaskiner og tørketromler brukes. Særlig hvis disse har egne rom eller er plassert i kjelleren. Røykvarsleren bør da være koplet sammen med de andre varslerne i huset.

Kilde: DSB