• Brann med elektrisk årsak

    DSB vil i denne artikkelen se på utviklingen av brannårsaksstatistikken, belyse årsakene til brannene samt informere om forebyggende arbeid og muligheter for forbedringer. Om en feil skyldes utstyret eller bruken av utstyret er ofte forbundet med usikkerhet. Feil kan skje både med nytt eller gammelt utstyr. Feil ved gammelt utstyr kan skyldes dårlig vedlikehold eller manglende utskifting. Dette er viktige forhold når man skal definere forbedringstiltak.