• Utkobling Flyplasslinja

    På grunn av høyspentarbeid blir det utkobling av flyplasslinja tirsdag 16/10-2018 fra kl 0500-0530. Berørte områder Førstevannsveien-flyplass område-pumpestasjon Svein Iversen