• Utkobling Porsanger

    Pga arbeid på høyspentlinje vil området Valdak til Igeldas utkobles torsdag 01.10.20 kl 00:00 til ca kl 04:00

  • utkobling Rolvsøy og Ingøy

    I forbindelse med arbeid på høyspentlinje vil hele Rolvsøy og Ingøy bli utkoblet kortvarig, torsdag 01.10.20 kl 04.30 og ca kl 06:00. Aggregatdrift mellom koblinger. Tufjord-Sandfjordbakken samt Gargo og Slettmo vil være utkoblet i hele perioden mellom koblingene.