For de virksomheter som er underlagt lov om internkontroll er vi behjelpelig med veiledning. Alle elektriske anlegg vil bli kontrollert ved tilkobling og senere etter risikovurdering. Totalt gjennomfører tilsynsavdelingen ca.200 kontroller hvert år, samt informasjon om elsikkerhet mot skoleklasser.