Ledig stilling som tilsynsingeniør / elsikkerhetskonsulent i Repvåg Kraftlag SA

Repvåg Kraftlag har en ledig stilling som tilsynsingeniør / elsikkerhetskonsulent i et toårig engasjement med mulighet for fast ansettelse.

Repvåg Kraftlag SA er et nettselskap med konsesjonsområde som dekker Nordkapp og Måsøy, samt deler av Porsanger og Kvalsund kommuner. Vi har ca. 4400 nettkunder og overfører 130 GWh til forbrukere, og ca. 110 GWh produksjon.

Kraftlaget har 41 ansatte der 4 personer jobber i vårt heleide fiberselskap InfraNord AS.

Vi holder til i renoverte lokale i Storgata 5, midt i sentrum av Honningsvåg.

I tillegg har vi avdelingskontorer i Olderfjord og Havøysund.

 

For mer informasjon om kraftlaget, besøk vår hjemmeside www.rksa.no

Ansvar og oppgaver.

Utøve elsikkerhetsoppgaver i henhold til årlig instruks gitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Informasjonsarbeid rettet mot skoler og institusjoner.

Veiledning og oppfølging av installatører og andre aktører

Byggeplasskontroller

Brann- og ulykkesgransking

Drift og vedlikehold av kraftlagets AMS målere.

Oppfølging av bedrifters internkontroll system

Ønskede kvalifikasjoner:

Eksamen fra ingeniørhøyskole eller to-årig fagskole, elektroteknisk linje.

Tilfredsstille kvalifikasjonskrav iht FEK knyttet til offentlig tilsyn med elektriske anlegg

3 års relevant praksis opparbeidet etter endt utdanning i elektrikerfaget

Personlige egenskaper

Liker å jobbe med mennesker og systemer

Løsningsorientert og selvstendig

Initiativrik og nysgjerrig

Behersker hektiske situasjoner

God muntlig og skriftlig kommunikasjons- og fremstillingsevne

Strukturert og planmessig

Personlig egnethet tillegges stor vekt

Vi tilbyr:

En spennende jobb i et engasjert miljø

Gode velferds og pensjonsordninger

Konkurransedyktig lønn

Nærmere opplysning om stillingen gis ved henvendelse til tilsynsleder Ingar Hermansen,

tlf. 78 47 68 13/ 404 37 845 eller elverksjef Oddbjørn Samuelsen tlf. 78 47 68 01 / 416 26 448.

 

Søknadsfrist: 14.08.2018

 

Søknad med CV sendes på e-post til kim@perspluss.no