ADVARSEL LAV HØYDE

På grunn av store snømengder er det lav høyde under høyspentlinjene i området ved Sortvikhøyda i Porsanger Det har den siste tiden vært kraftig vind som har dannet sneskavler, Det er forbundet med livsfare å komme nær ledningene.