Kunder som har strømbrudd over 12 timer vil kunne be om at de får en kompensasjon for dette. For å få rett til kompensasjon skal kunden selv fremme erstatningskrav ovenfor Repvåg Kraftlag. Varigheten av et langvarig avbrudd i strømforsyningen regnes fra det tidspunkt Repvåg Kraftlag først fikk melding om avbruddet, eller visste at avbruddet har funnet sted.

Kompensasjonssatsene er som flg.:

12-24 timer avbrudd: kr    600
25-48 timer avbrudd: kr 1 400
49-72 timer avbrudd: kr 2 700

Deretter kr 1 300 for hver påbegynte 24 timers periode. For fritidsboliger kan samlet årlig kompensasjon ikke overstige forventet årlig nettleie. En og samme nettkunde kan bare få et kompensasjonsbeløp, uavhengig av antall abonnement. Krav om kompensasjon må være fremmet  innen 3 måneder etter at strømforsyningen er gjenopprettet. 

Du kan registrere din søknad elektronisk under skjemaer på dine sider i kundeweb

For de som ikke ønsker å benytte elektronisk registrering, må skjema søknad om kompensasjon fylles ut og sendes til nettselskapet.

Utbetaling for svært lange avbrudd, se NVEs direktiv her