Et av formålene ved fastsettelse av anleggsbidrag er å gi brukerne signaler om de samfunnsøkonomiske kostnadene ved tilknytningen til nettet.

Beregning av anleggsbidrag
Størrelse for bunnfradreget settes til 25.000 kroner og skal vurderes ved den årlige gjennomgangen av tariffene. 

Våre retningslinjer for innkreving av anleggsbidrag finner du her

Retningslinjer fra NVE for innkreving av anleggsbidrag finner du her