Et av formålene ved fastsettelse av anleggsbidrag er å gi brukerne signaler om de samfunnsøkonomiske kostnadene ved tilknytningen til nettet.

Beregning av anleggsbidrag

Retningslinjer fra NVE for innkreving av anleggsbidrag finner du her