Repvåg Kraftlag har fordelt fondsmidler våren 2019

Styret i Repvåg Kraftlag har behandlet innkomne søknader til fond for samfunnsnyttige formål og fond for nærings- og samfunnsutvikling. Totalt ble kr 1.043.100,- fordelt.